Semináre a kurzy

Asociácia správcov registratúry organizuje odborné semináre v oblasti SPRÁVY REGISTRATÚRY v spolupráci s MV SR po celom území SR
a v spolupráci s Českou asociací předarchivní péče a MV ČR i na území ČR. Viac informácií na seminare@as­rsr.sk

V oblasti PRACOVNÉHO PRÁVA organizuje Asociácia správcov registratúry odborné semináre v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR
(AZZZ SR). Viac informácií na seminare@as­rsr.sk

Prihláška na seminár

Uskutočnené semináre 2017

Uskutočnené semináre 2016

Uskutočnené semináre 2015

Uskutočnené semináre 2014

Uskutočnené semináre 2013
Uskutočnené semináre 2012
Uskutočnené semináre 2011