Kontakt


logo Asociácia správcov registratúry

Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky

IČO: 37 922 190
DIČ: 20 22 12 97 25

e-mail: sekretariat@asrsr.sk
tel.: +421 – 46 5461266, +421 – 46 5455060
fax: +421 – 46 5460014

 Napíšte nám